یک جوک

یک جوک
تبلیغات سایت

تبلیغات سایت

مطالب جدید

محبوبترین مطالب

مطالب تصادفی

ﺧﺒﺮ ﻓﻮﺭﯼ!!! در مورد ﮔﺮﻭﻫﮏ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﺩﺍﻋﺶ

جوک داعش در ایران

ﺧﺒﺮ ﻓﻮﺭﯼ !!!

ﮔﺮﻭﻫﮏ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ
ﺩﺍﻋﺶ ﺑﻪ 18 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﻣﺮﺯ
ﺍﯾﺮﺍﻥﺭﺳﯿﺪند. ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﻄﺮ
ﮐﺎﻣﻠﻪ .

(بیشتر…)

منوی اصلی